INHOUDELIJKE SECOND OPINION

Hergebruik – Verduurzaming – Circulariteit

Op een binnenterrein aan de Naarderstraat 100 te Hilversum schuilt een bijzonder schoolgebouw tussen het groen en omringende bebouwing.

Dit schoolgebouw, nu in gebruik als basisschool voor het Montessorieonderwijs, is in 1982-85 ontworpen door architect Wilhelm Gerard  Elshuis (1927-1992), volgens de toen geldende  ontwerpprincipes van het structuralisme.

In opdracht van het schoolbestuur  heeft BrandjesvanBaalen Architecten een inhoudelijke second opinion uitgevoerd op een waardestelling, met inbegrip van een verkenning van de mogelijkheden en consequenties ( materialisering, energetisch, circulariteit, etc.) voor een toekomstbestendig langjarig hergebruik van het gebouw ongeacht functie.

Lees meer in deze studie, klik hier

Ander werk