Brandjes van Baalen Architecten

De AVG Privacy Policy en de AVG verklaring kunt u hier downloaden in PDF formaat.

Brandjes van Baalen Architecten AVG Privacy Policy 24 mei 2018

Brandjes van Baalen Architecten AVG-verklaring 25 mei 2018

Disclaimer

Brandjes van Baalen bna verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van de informatie dient de ontvanger de informatie te controleren op bestandsgegevens en virussen. Brandjes van Baalen bna is niet aansprakelijk voor de juistheid van specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere bij de vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken als onderlegger voor haar werkzaamheden. Het auteursrecht berust bij Brandjes van Baalen bna. Ontvanger mag gegevens / tekeningen niet wijzigen zonder toestemming van Brandjes van Baalen bna.
Indien voor wijziging van gegevens / tekeningen toestemming is verleend door Brandjes van Baalen, gelden onderstaande voorwaarden. Bij bewerking van digitale bestanden van Brandjes van Baalen bna door de ontvanger of derden, dient de sticker / onderhoek van Brandjes van Baalen bna te worden vervangen door een sticker / onderhoek van de betreffende partij. De ontvanger is verantwoordelijk voor de inhoud van de digitale informatie en het up to date houden van de digitale bestanden, voor zichzelf en derden.
Indien geen andere regeling schriftelijk is overeengekomen, worden al onze werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van De Nieuwe Regeling 2005 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2005, met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004. De rechtsverhouding wordt op verzoek gratis toegezonden.