Voormalige stadstimmerwerf alkmaar zijaanzicht
Voormalige stadstimmerwerf alkmaar

  Voormalige stadstimmerwerf Alkmaar

restauratie – herbestemming – transformatie

Restauratie voormalige stadstimmerwerf Alkmaar

Een diamant in historisch context

De eerste bebouwing op de stadstimmerwerf dateert uit 1600. Een rechthoekige schuur diende voor opslag van diverse onderhoudsmaterialen: hout, steen, touwwerk, olie en teer.
In opdracht van van Alckmaer voor wonen is het Rijksmonument volledig gerestaureerd en geschikt gemaakt als kantoorruimte met publieksfuncties en vergaderfaciliteiten.
De oorspronkelijke hoofdstructuur is hersteld. Het hoofdvolume – schuur verhoogd met attiek – heeft het meest representatieve karakter. Hier zijn op de begane grond de publiekfuncties gelegen en op de verdieping onder de zichtbaar gemaakte kapconstructie kantoorruimten. In de zijvleugels zijn kantoorruimten gelegen. Het geheel heeft een transparant en open karakter.

De nieuwbouw is als zelfstandig object geplaatst in het binnenhof en volgt op gangbreedte met schuin geplaatste gevels exact de gevelcontour van het monument waardoor een omloop ontstaat. Met verschillende dakhellingen reageert de nieuwbouw op de dakhellingen van het monument, waarmee een interessant daklandschap ontstaat dat zich goed voegt in de situatie. De gevelbekleding van het dak –gepatineerd zink– is doorgezet in gevels tot op de begane grond waarvan de omloop is bestraat met oude boerengeeltjes. De nieuwbouw is op subtiele wijze ter plaatse van de goot verbonden met het monument waarbij de bestaande goot blijft gehandhaafd. Met de brugverbinding  naar de verdieping van het hoofdvolume ontstaat een interessante route: van oud door nieuw naar oud.

Innovatie

Als klimaatsysteem is gekozen voor een PCM systeem. PCM staat voor Phase Change Materials, ofwel fase-overgangsmaterialen. In het systeem zit een mengsel van paraffine, zout, water, glycol en alcohol. Dit mengsel heeft een smelttemperatuur rond 22 °. Wordt het in een ruimte warmer dan 22 ° dan smelt het mengsel en neemt het warmte op. Is het kouder dan 22 ° dan stolt het materiaal en geeft het warmte af. Deze techniek is zeer energiebesparend en zorgt voor een optimaal binnenklimaat. De PCM materialen zijn geïntegreerd in vrijhangende plafondzones gecombineerd met indirecte verlichting.

Lees meer over de restauratie van de Stadstimmerwerf in onze blog, klik hier

Ander werk