STADSAPPARTMENTEN ROSENSTOCK HUESSY HUIS – FASE 3

REVATILISATIE – HERBESTEMMING – VERDUURZAMING – INTERIEUR 

STADSAPPARTMENTEN ROSENSTOCK HUESSY HUIS – FASE 3

REVATILISATIE – HERBESTEMMING – VERDUURZAMING – INTERIEUR

Het bouwdeel aan de Antoniestraat in Haarlem dateert uit 1872 en maakt onderdeel uit van met monumentale ensemble Rosenstock Huessy Huis, dat in fases wordt gerevitaliseerd en verduurzaamd. In dit bouwdeel, waar tot begin jaren ’60 een drukkerij was gehuisvest, zijn op de begane grond 2 trainingslokalen met kantoorruimten voor het leerwerkbedrijf Perspektief, een collectieve fietsenstalling voor bewoners en pomphuis van het bodemenergiesysteem gerealiseerd. Op de 3 verdiepingen zijn totaal 6 unieke stadsappartementen gecreëerd. De hoofdentree bevindt zich aan de binnenplaats die toegang geeft tot een nieuw ontworpen monumentaal trappenhuis. De lage zolderruimte op de 3e verdieping is ruimtelijke samengevoegd met de onderliggende 2e verdieping en omgevormd tot entresols met vides. De duurzame appartementen hebben een mooie ruimtelijke beleving, zijn goed geïsoleerd, worden vraaggestuurd geventileerd en hebben een eigen warmtepomp die zijn aangesloten op een bodemenergiesysteem. Het dak is voorzien van daklichten en PV-panelen voor energieopwekking.

Opdrachtgever: Stadsherstel Amsterdam

Lees ook onze blogs over het Rosenstock Huessy Huis:

>>  Fase 2, de revitalisatie, verduurzaming en herinrichting van het binnenplein!‘

>>  ‘De revitalisatie en verduurzaming in combinatie met wonen en maatschappelijke functies‘

Ander werk