HERBESTEMMING OOSTERKERK AMSTERDAM
HERBESTEMMING OOSTERKERK AMSTERDAM destijds

HERBESTEMMING OOSTERKERK AMSTERDAM

HAALBAARHEIDSONDERZOEK – MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK – VERDUURZAMING

HERBESTEMMING OOSTERKERK AMSTERDAM

Onze opdrachtgever Stadsherstel Amsterdam NV is in 2022 eigenaar geworden van de 17e eeuwse Oosterkerk.

Deze kerk, ontworpen door Stadsbouwmeester Daniel Stalpaert, is gebouwd in de vorm van een Griek kruis, waarbij vier monumentale zandstenen pijlers met Ionische kapitelen de binnenhoeken van het Griekse kruis markeren met lage zijruimten tussen de armen en een uitstekende ingangspartij. Op de kruising van de twee schilddaken staat een koepeltoren.

De kerk werd, twee jaar na aanvang van de bouw, op 1e kerstdag 1671 in gebruik genomen. Bij de feestelijke ingebruikname werd er volgens de boeken voor honderden guldens bier geleverd door de Brouwerij de Parel (eveneens gevestigd op de Wittenburgergracht).

De gemeente kocht de kerk in 1979 en restaureerde de kerk ook. Het werd een herbestemming voor welzijnsinstellingen. Toen werden de glazen kantoorruimten in de hoeken en een ovaal in het midden van de kerk geplaatst naar een ontwerp van Architect P.H. van Rhijn (1922-1989). In 2012 vertrokken de welzijnsorganisaties uit de kerk, maar al vanaf 2007 worden er discussies gevoerd over de toekomstige bestemming van de Oosterkerk.

Voor de nieuwe herbestemming heeft Stadsherstel een intentieovereenkomst met de 2 beoogde huurders; het Balletorkest (HBO) die de ruimte vooral gaat gebruiken als orkest-repetitieruimte en kantoor en de Citykerk met het nieuw op te richten ‘Betekeniscentrum’ met daarin het huis van Verbinding, het huis van Bezieling en het huis van Vernieuwing. Maar ook is er naast de programmering door HBO en het Betekeniscentrum voldoende ruimte voor andere buurtbijeenkomsten en -activiteiten.

In het haalbaarheidsonderzoek worden de alle aspecten met betrekking tot het programma, installaties, akoestiek, logistiek en financiën nader onderzocht in overleg met opdrachtgever, beoogde huurders, adviseurs en monumentenzorg. Tevens is de bestaande toestand van de kerk digitaal ingemeten met 3D laserscanners (pointcloud) en gemodelleerd in 3D ten behoeve van de planuitwerking.

Ander werk